....COMPANY..YRITYS....

....

Vahid Mortezaei Studio™ is specialised in creating novel culinary experiences. The company provides state-of-the-art catering services, runs pop up restaurants and curates unique culinary performances; facilitates culinary workshops and provides consultancies in menu, food product and culinary concept development. 

Sustainability, environmental consciousness and innovation are core values of the company. Vahid Mortezaei Studio™ believes in the power of food as a storytelling media and an inter-cultural bridge-builder.

The company was established in the beginning of 2014 as a response to an increasing demand for the services and products, provided by the founder on freelance basis since 2012.

..

Vahid Mortezaei Studio™ on ruokamuotoiluyritys, joka tuo suomalaisille markkinoille perinteisiä iranilaisia makuja nykyaikaisessa muodossa. Yritys tuottaa catering-palveluja, pitää pop-up ravintoloita, fasilitoi kulinaristisia työpajoja, tarjoaa ruokamuotoilun konsulttipalveluja ja valmistaa herkkuja suomalaisille markkinoille. 

Kestävä kehitys ja ympäristötietoisuus ovat yrityksen keskeisiä arvoja. Vahid Mortezaei™ uskoo ruoan voimaan työkaluna edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja suvaitsevaisuutta kasvavassa määrin monikultuurisessa Suomessa.

Yritys rekisteröitiin vuoden 2014 alussa, vastauksena vuodesta 2012 lähtien sen perustajan freelance-pohjalta tuottamien palveluiden ja tuotteiden kasvavaan kysyntään.

....

 

....CLIENTS..ASIAKKAAT....

....

Vahid Mortezaei Studio™ is proud of its clients. Without their trust to what the company does, it would be impossible to create the products that have never been seen before in the market. They let the company to bravely push the borders of creativity.

Within a short period of time the company has reached prestigious clients such as UNICEF Finland, Helsinki City, Aalto University, Nordkapp, etc.

..

Vahid Mortezaei Studio™ on ylpeä asiakkaistaan. Ilman heidän luottamustaan yrityksen toimintaa kohtaan ei olisi mahdollista luoda tuotteita, joita ei ole koskaan aikaisemmin markkinoilla nähty. Heidän ansiostaan yritys voi jatkuvasti puskea rohkeasti läpi luovuuden muurien.

Lyhyessä ajassa yritys on tavoittanut arvovaltaisia asiakkaita kuten Suomen UNICEF, Helsingin kaupunki, Aalto Yliopisto, Nordkapp, yms.

....

....TRADEMARK..TAVARAMERKKI....

....

The logotype of the company has been inspired by the founder's signature which is the combination of his surname in English and the first name in Farsi(Persian). Z in English and H in Farsi, melted into each other to shape his signature.

There is a compact version of the logotype that works in small contexts (as here in the footer of this page). The compact logotype is "Vahid" written in Farsi, which is part of the main logotype.

..

Yrityksen logo on saanut inspiraationsa perustajan allekirjoituksesta, jossa yhdistyvät hänen etunimensä englanniksi ja sukunimensä farsiksi. Z englanniksi ja H farsiksi sulavat yhteen muodostaen allekirjoituksen.

Sivun alalaidassa näkyvä, logon kompaktimpi versio, toimii pienemmissä konteksteissa. Kompaktissa logossa lukee "Vähid" farsiksi, joka on myös osa päälogoa.

....