Granaattiomenaunelma
       
     
Sahramishotti
       
     
....University of Helsinki..Helsingin yliopisto....
       
     
....Design from scratch..Muotoilua tyhjästä....
       
     
....Spinach Cups Before Baking..Pinaattikupit ennen leipomista....
       
     
....Zeytoon Parvardeh in Rehearsal..Zeytoon Parvardeh harjoitukset....
       
     
....Spinach Cups After Baking..Leivotut pinaattikupit....
       
     
Granaattiomenaunelma
       
     
Granaattiomenaunelma

....

Iran or Persia are very familiar name for historians, archaeologists, artists, architects and whoever are interested in cultural heritage of humanity. Persian carpets are as famous as French wines.

Nevertheless, there are few people who have heard about Iranian cuisine and fewer are who have tried any Iranian dishes.

Pomegranate is one of the most popular fruits in Iran and the country is the largest producer of it in the world. The fruit has deep roots in ancient Persian mythology. Pomegranate was used as a holy symbol and respected in zoroastrian worshipping ceremonies and rituals. It symbolised the soul’s immortality and the perfection of nature for Zoroastrians. An Iranian myth tells that Esfandiyar became an invincible hero after he ate the pomegranate.

Iranians consume pomegranate in different ways, fresh seeds, squeezed juice, lavashak, molasses and so on. One of very popular side dishes called Zeytoon Parvardeh, which is marinated olive with pomegranate molasses served with fresh pomegranate seeds.

Pomegranate Dream is a tribute to this refreshing and irresistible Iranian side dish.

..

Iran ja Persia ovat hyvin tuttuja sanoja historioitsijoille, arkeologeille, taiteilijoille, arkkitehdeille ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ihmiskunnan kulttuuriperimästä. Persialaiset matot ovat yhtä tunnettuja kuin ranskalaiset viinit. Hyvin harva on kuitenkaan kuullut iranilaisesta keittiöstä ja vielä harvempi on maistanut sen tuotteita.
 
Granaattiomena on yksi Iranin suosituimmista hedelmistä ja maa onkin yksi sen suurimmista tuottajista maailmassa. Hedelmän juuret juontavat antiikin Persian mytologiaan. Granaattiomenaa käytettiin pyhänä symbolina ja sitä kunnioitettiin zarathustralaisissa seremonioissa ja rituaaleissa.  Zarathustralaisille se symboloi sielun kuolemattomuutta ja luonnon täydellisyyttä. Iranilaisen myytin mukaan Kuninkaiden kirjan Esfandiyarista tuli voittamaton sankari granaattiomenan syötyään.
 
Iranilaiset syövät granaattiomenaa monissa eri muodoissa: siemeniä nautitaan tuoreina, hedelmälihaa mehuksi puristettuna, kuivattuna valmistettuna hedelmäisenä makeisena, tahnana yms. Yksi hyvin suosituista aterioista on nimeltään Zeytoon Parvardeh, joka koostuu granaattiomenatahnalla marinoiduista oliiveista, jotka tarjoillaan granaattiomenasiementen kera.

Granaattiomenaunelma on kunnianosoitus tälle virkistävälle ja vastustamattomalle iranilaiselle lisukkeelle.

....

Sahramishotti
       
     
Sahramishotti

....

Sholeh Zard is an Iranian saffron rice pudding mainly served in religious ceremonies and rituals. Iranians believe in the anti-depression effects of saffron and rosewater. The combination of these ingredients with sugar creates a delightful kick. Probably that’s why usually Sholeh Zard accompanies spiritual events.

Saffron Shot is a combination of Sholeh Zard with hidden fresh pomegranate seeds underneath in a crispy spinach cup.

..

Sholeh Zard on iranilainen sahramiriisijälkiruoka, jota on tarjolla erityisesti uskonnollisissa seremonioissa ja rituaaleissa. Iranilaiset uskovat sahramin ja ruusuveden yhdistelmän toimivan masennuslääkkeen omaisesti. Näiden kahden ruoka-aineen yhdistelmä sokerilla maustettuna antaa herkullista potkua. Juuri tämä lienee syy sille, miksi Sholeh Zard on osa hengellisiä tapahtumia.

Sahramishotissa yhdistyvät piilotetut granaattiomenansiemenet ja rapea pinaattikuppi.  

....

....University of Helsinki..Helsingin yliopisto....
       
     
....University of Helsinki..Helsingin yliopisto....

....

In March 2016 Faculty of Theology of University of Helsinki organised a seminar about the ancient Iranian religions. Because of the topic they had decided to order Vahid Mortezaei™ to serve the participants with some Iranian delicacies.

Due to a minor misunderstanding the bites had to be assembled during the seminar in the same hall. The assembling process turned out to be an art performance, which the participants curiously were following the process to the end of the seminar when the food served.

..

Maaliskuussa 2016 Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta järjesti seminaarin Iranin antiikin uskonnoista. Aiheen mukaisesti he pyysivät Vahid Mortezaei™:lta iranilaisia herkkuja.

Pienen väärinymmärryksen takia pikkuherkut tuli asettaa paikoilleen samassa tilassa samanaikaisesti pidetylle seminaarille.  Seminaarivieraat seurasivat uteliaina prosessia -ruoan tarjoilemiseen asti.

....

....Design from scratch..Muotoilua tyhjästä....
       
     
....Design from scratch..Muotoilua tyhjästä....

....

We have been asked several times what does food design mean? Every single catering order challenges our creativity to make totally new foods that suit our clients’ events. The company’s policy is not to repeat any of our works except the clients seriously ask for it.

The work always starts with a piece of paper and a pen. Depending on the theme of the event, season, clients’ wishes and their budget we start brainstorming and sketching. Sometimes inspiration requires a walk in groceries, flipping cookbooks, surfing internet or even calling our moms.

..

Meiltä on kysytty usein, mitä ruokamuotoilu tarkoittaa? Jokainen catering-tilaus laittaa luovuutemme koetukselle kun luomme asiakkaidemme tilaisuuksiin sopivia, täysin uudenlaisia ruokia. Yrityksen kantavana ajatuksena on olla toistamatta mitään töistämme, ellei asiakas erityisesti sitä pyydä.

Työ alkaa aina paperista ja kynästä. Tilaisuuden teemasta, vuodenajasta ja asiakkaan toiveista ja budjetista riippuen aloitamme aivoriihen ja luonnostelun. Toisinaan inspiraation etsiminen vaatii käyntiä ruokakaupassa, kokkikirjojen sivujen selaamista, netissä surffaamista tai jopa omalle äidille soittamista.

....

....Spinach Cups Before Baking..Pinaattikupit ennen leipomista....
       
     
....Spinach Cups Before Baking..Pinaattikupit ennen leipomista....

....

Each piece of our delicacies consists of several details, which should be prepared carefully. The preparations start couple of the days before the due date. Marinating, pickling and drying stuff takes few days, whereas bakings and cookings are carrying out within the last hours to be served as fresh as possible.

..

Jokainen herkkupala kootaan useista yksityiskohdista, jotka pitää valmistaa huolella. Valmistelut alkavat muutama päivä ennen tarjoilua. Marinoiminen, suolaaminen ja kuivaaminen vaativat muutaman päivän, kun taas leipominen ja kokkaaminen tapahtuvat niin lähellä tarjoiluajankohtaa kuin mahdollista, jotta ruoka olisi sitä tarjotessa niin tuoretta kuin suinkin mahdollista.

....

....Zeytoon Parvardeh in Rehearsal..Zeytoon Parvardeh harjoitukset....
       
     
....Zeytoon Parvardeh in Rehearsal..Zeytoon Parvardeh harjoitukset....

....

Before leaving the kitchen for the last time we put the pieces together to see that everything works perfectly as they planned.

..

Ennen keittiöstä lähtemistä laitamme palaset yhteen nähdäksemme että ne toimivat yhteen suunnitelmien mukaisesti.

....

....Spinach Cups After Baking..Leivotut pinaattikupit....
       
     
....Spinach Cups After Baking..Leivotut pinaattikupit....

....

The ready pieces carefully are packed in containers to be delivered to the venue where later we assemble them before serving.

..

Valmiit palaset pakataan huolella kuljetuslaatikkoihin, joissa ne kuljetetaan paikkaan, jossa ne asetellaan esiin huolella ennen tarjoilua.

....